ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАНСФЕР ГРУП»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ"

 

Короткі відомості

Ідентифікаційний код: 40890026

Місцезнаходження:

код території за КОАТУУ: 803820000;
адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44-Г

Адреса електронної пошти:  inter.way.capital@gmail.com

Робочий час:

Понеділок-п'ятниця, з 09:00 до 18:00.

Перерва – з 13:00 до 14:00

Фінансові послуги, що надаються установою:

Надання послуг з факторингу 
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
Надання гарантій та поручительств 
Надання послуг з фінансового лізингу

Склад наглядової ради: наглядова рада не передбачена Статутом.

 

Склад виконавчого органу: Соломіна Ніна Юріївна, Директор.

Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про власників істотної участі

1) учасники (засновники, акціонери) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРВЕЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 42631828, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44-Г

2) юридичні особи, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 40890026, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця , буд. 44 -Г

3) юридичні або фізичні особи, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35676886 

 

Ліцензії та дозволи

 

Ліцензія з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983 від 13.11.2018р., безстрокова.

 

 

Ліцензія з надання послуг фінансового лізингу:

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983 від 13.11.2018р., безстрокова.

 

Ліцензія з надання гарантій та поручительств:

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983 від 13.11.2018р., безстрокова.

 

Ліцензія з надання послуг факторингу:

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1983 від 13.11.2018р., безстрокова.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкурутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутсво, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу: Провадження у справах про банкрутсво не порушувались та процедура санації до фінансової установи не застосовувалась

 

Внутрішні правила надання фінансових послуг

 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: 

до 60% річних від отриманої позичальником суми коштів.

Надання послуг з факторингу :

Авансовий платіж - до 90%

Вартість - від 20% річних

Надання послуг з фінансового лізингу:

Авансовий платіж від 25%

Щомісяний платіж - від 1,5% від вартості об'єкту лізингу

Надання гарантій та поручительств:

Від 1% від вартості основного зобов'язання.

Вартість послуг

 

Річна звітність

01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 36 - Д | (044) 536 49 02 | office@afinance.com.ua

© 2011-2018 АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ