Президент підписав Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

12 березня 2018 року Президентом України був підписаний Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Новий закон визначає правила в частині створення, діяльності та припинення ТОВ і ТДВ, формування статутного капіталу товариства, а також права і обов’язки засновників.

Закон містить ряд наступних нововведень.

Вдосконалена система корпоративного управління.

  • Запроваджено інститут корпоративного договору, який дозволить учасникам додатково врегулювати між собою порядок та умови продажу часток у товаристві, в тому числі третім особам.

  • Учасник товариства, у разі неможливості бути присутнім на загальних зборах, має проголосувати за рішення заочно.

Новий порядок формування статутного капіталу.

  • Можливість збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку.

  • Якщо статутом не передбачено інше, срок внесення вкладів засновників становить 6 місяців, замість 1 року.

  • Срок для зменшення статутного капіталу становить 30 днів, замість 3 місяців.

  • Можливість формування статутного капіталу товариства за рахунок кредитних (позикових) коштів або векселів.

Обов'язкові аудиторські перевірки.

  • Встановлено право учасника вимагати обов'язковий аудит фінансового стану та фінансової звітності товариства.

Працевлаштування посадових осіб.

  • Відносини з посадовими особами оформляються шляхом укладення трудових контрактів, трудових договорів чи цивільно-правових договорів.

Контроль діяльності товариства.

  • Замість скасованої ревізійної комісії, статутом товариства може бути передбачено створення наглядової ради.

Через 3 місяці з моменту офіційної публікації Закон набирає чинності, після чого, протягом року, товариства повинні будуть привести свої статутні документи у відповідність з вимогами.


Вам буде цікаво:

01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 36 - Д | (044) 536 49 02 | office@afinance.com.ua

© 2011-2018 АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ