Офіційне опублікування Закону про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю

17 березня 2018 року, в газеті «Голос України» був офіційно опублікований Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Закон набирає чинності 17 червня 2018 року, після чого компанії зобов'язані протягом року, тобто до 17 червня 2019 року, привести свої статутні документи у відповідність з вимогами цього Закону.

Нагадуємо, що закон встановлює ряд нововведень, зокрема:

Порядок придбання товариством частки у власному капіталі:

 • у разі придбання, товариство зобов'язане створити резервний фонд у розмірі придбаної частки;

 • придбання можливе виключно в разі одноголосного рішення загальних зборів;

 • товариство зобов'язане реалізувати придбану частку протягом року;

Порядок стягнення заборгованості засновника за рахунок його частки:

 • виконавець стягнення зобов'язаний повідомити товариство про стягнення;

 • товариство надає інформацію виконавцю для здійснення розрахунку;

 • виконавець, в порядку дотримання переважних прав засновників, повинен запропонувати покупку частки інших засновників;

Здійснення виплат дивідендів засновникам товариства:

 • виплата здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства;

 • право на дивіденди мають особи, які були засновниками в день прийняття рішення про таку виплату;

 • дивіденди виплачуються за період, кратний кварталу;

Контроль діяльності товариства:

 • товариство може визначати порядок надання згоди на укладення виконавчими органами значних правочинів;

 • визначено ознаки правочинів, щодо яких є заінтересованість.


Вам буде цікаво:

01133, м. Київ, вул. Є.Коновальця, буд. 36 - Д | (044) 536 49 02 | office@afinance.com.ua

© 2011-2018 АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ